Vår policy är att ha god ordning och kvalitet i vår verksamhet från order till leverans och efterkontroll och att nödvändig dokumentation görs i hela verksamheten.

Leverans

Att leverans sker enligt överenskommelse på senast satta leveranstid eller bestämd leveransdag.

Miljö

Vi har en bra inre arbetsmiljö i ljusa och rena lokaler. Den yttre miljöpåverkan är liten, uppvärmning sker till största delen av processvärme, övrig miljöpåverkan kommer från transporter till och från vår fabrik och elförbrukning. Därför anser vi att vår verksamhet har en ringa miljöpåverkan.
Liten pall från Fribergs trä med stämpel med vårt registreringsnummer SE-F3683.