Fribergs Trä använder bara värmebehandlat virke i allt sitt träemballage, enligt internationell standard ISPM 15 (ippc).

Därmed klarar vi kraven för export över hela världen. Vi är dessutom godkända av Jordbruksverket och kan märka vårt emballage enligt standarden. Vårt registreringsnummer är SE-F3683.

Fribergs Trä använder värmebehandlat virke i allt sitt träemballage, enligt internationell standard ISPM 15. Vårt registreringsnummer är SE-F3683.

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om den internationella standarden för förpackningsvirke - ISPM 15.

Läs mer